MOŽNOSTI  VYUŽITIA  PRODUKTOV  V  ODVETVIACH:

výroba potravín a nápojov, mäsa, mlieka,...
veľkoobchody a veľkosklady s mäsom, mäsovými a mliekarenskými výrobkami a vajcami
mraziarenské prevádzky
textilná výroba, odevná výroba (spracovanie a farbenie kožušín), úprava kože, výroba sedlárskeho tovaru, obuvi a koženej obuvi
drevárska a korkárska výroba, výroba celulózy a papiera
vydavateľstvo, tlač
výroba chemikálií a chemických výrobkov
výroba výrobkov z gumy a plastov
výroba skla a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
výroba kovov, kovových konštrukcií
strojárska výroba
stavebníctvo


PREHĽAD TOP10 NAJLEPŠÍCH ODBERATEĽOV ZA ROKY:

         2008
- PROMI s.r.o. - Michalovce
- TOWER Automotive a.s. - Malacky
- DOKA DREVO s.r.o. - Banská Bystrica
- ZF Boge Elastmetall a.s. - Trnava
- TITTL THERMO KING s.r.o. - Bratislava
- PD Trsteník - Trstená
- PHARMACOPOLA s.r.o. - Žiar n.Hronom
- INDUPOL International Ilava, s.r.o. - Ilava
- SWEDWOOD Slovakia s.r.o. - Trnava
- MURAT CK s.r.o. - Lučenec
2007
- Sestav, s.r.o. - Ilava
- ZLH, a.s. Sabinov - Hronec
- Böhm Eletronic Systems s.r.o. - Nové M/Váhom
- Rajo - Bratislava
- PROMI, s.r.o. - Michalovce
- Bekaert Slovakia, s.r.o. - Sládkovičovo
- Indupol International Ilava, s.r.o.
- Tower Automotive, a.s. - Malacky
- Stavoindustria HSV, s.r.o. - Slov. Lupča
- Profitube, s.r.o. - Košice
2006
- VEGUM, a.s. - Dolné Vestenice
- Leoni Autokábel Slowakia - Trenčín
- SaarGummi Slovakia, s.r.o. - Dolné Vestenice
- FRIG PRODUCT, s.r.o. - Šamorín
- FORUM Components, s.r.o. - Martin
- KOVMONT - Humenné
- Sherlock, s.r.o. - Malacky
- TOWER Automotive, a.s. - Malacky
- Poľnonákup Domica, a.s. - Plešivec
- PROMI, s.r.o. - Michalovce
 
         2005
- Leoni Autokábel Slowakia - Trenčín
- VAPA-Valachovič - Kúty
- Univolt Remat, s.r.o. - Pezinok
- Meuble, s.r.o. - Dubnica n.Váhom
- PROMI, s.r.o. - Michalovce
- Matador Automotive - Dubnica n.Váhom
- NOVOTHERM KG, s.r.o. - Lučenec
- Swedwood Slovakia - Malacky
- TITTL TK, s.r.o. - Bratislava
- Oraving, s.r.o. - Dolný Kubín
2004
- VAPA-Valachovič - Kúty
- Leoni Autokábel Slowakia - Trenčín
- EMBRACO Slovakia, s.r.o.
- VHS - Turňa n.Bodvou
- NOVOTHERM KG, s.r.o. - Lučenec
- Menzolit-Fibron Imobilien - Sládkovičovo
- Sestav - Ilava
- KINEX, a.s. - Bytča
- MECOM, a.s. - Humenné
- Rajo - Bratislava
2003
- Sestav, s.r.o.
- Bacou Produkt, s.r.o.
- Milsy, a.s.
- Benko, s.r.o.
- Promi, s.r.o.
- Inter Final, s.r.o.
- Kromberg & Schubert, s.r.o.
- Triplus SK, s.r.o.
- Mraziarne, a.s.
- Hornonitrianske bane, š.p.
 
         2002
- Amylum Slovakia, s.r.o.
- Berto
- Ryba Košice, s.r.o.
- FrigotechSlovakia, s.r.o.
- Nitragold, s.r.o.
- Bacou Produkt, s.r.o.
- Nestlé Slovensko, s.r.o.
- Prefabrikát, s.r.o.
- Frig-Produkt, s.r.o.
- PJ Bike, s.r.o.
2001
- Klember, s.r.o.
- INA Skalica, a.s.
- Ďuriš, s.r.o.
- Lovinit, a.s.
- Mraziarne, a.s.
- Krtíšska mliekareň, a.s.
- Chladiace veže Bohunice, s.r.o.
- Dipex, s.r.o.
- Mykoprogres, s.r.o.
- PHS, s.r.o