PRODUKTY


Pásy - lamelové clony
Veľkoplošné fólie
PVC, PP, PE, PVDF dosky
Dosky
Gulatiny, rúry
a iné profily
POUŽITIE:
Lamelové clony sú najjednoduchším a najlacnejším riešením uzatvorenia dverového otvoru. Používajú sa najmä vo výrobných a skladových priestoroch vo všetkých výrobných odvetviach, v obchodných prevádzkach, veľkoobchodných skladoch a pod.
Podľa spôsobu umiestnenia sa môžu umiestniť v otvoroch:
do exteriéru - ako clona do vonkajších brán, vstupných dverí, do expedícií, na rampy a pod.
v interiéroch - ako clona medzi vykurovanými a nevykurovanými prevádzkami, na predelenie priestorov dočasného, prípadne trvalého charakteru, na izoláciu priestorov, ako bariéra voči prachu, prievanu, prestupu chladu a tepla, na odhlučnenie rizikových prevádzok, prípadne oddelenie hlučných strojov, ako clony do chladiarenských aut a mraziarenských komôr.


VÝHODY:
umožňujú plynulý prejazd vysokozdvižných a paletových vozíkov ako aj prechod osôb
samočinne sa zatvárajú po každom prechode či prejazde pri priechodnosti z obidvoch strán
šetria vaše náklady na výrobu tepla v zimných mesiacoch, prípadne chladu v letných mesiacoch
znižujú tepelné straty a zabezpečujú konštantné tepelné prostredie
odstraňujú nepríjemný pocit prievanu a chladu
použiteľnosť v prostredí od - 40 °C do + 50 °C
izolujú prostredia so zvýšenou prašnosťou
priehľadnosť lamiel znižuje náklady na osvetlenie
znížujú hlučnosť v rizikových prevádzkach, predelenie a odhlučnenie výrobných liniek
znižujú riziko pracovných úrazov
zvyšujú bezpečnosť práce a vytvárajú príjemné a hygienické pracovné prostredie
jednoduchá montáž bez špecializovanej pracovnej sily
lamelové clony sa prispôsobia požadovaným rozmerom dverového otvoru s rýchlou možnosťou zámeny prekrytia lamiel podľa konkrétnych podmienok

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Konštrukcia a možnosť uchytenia:
nosník z galvanizovanej ocele umožňuje 90° osciláciu lamiel v oboch smeroch
držiaky fólie s prírubou vrátane spojovacieho materiálu
možnosť upevnenia nosníka na bočnú stenu nad dverový otvor, prípadne do stropu pod preklad

Plastové pásy:
plastifikovaná PVC fólia - 200x2, 300x3, 400x4 (šírka x hrúbka)
priehľadne - transparentná
pásy so zaoblenými hranami
štandardná PVC fólia za bežných klimatických podmienok (do -10°C) tvarovo stála, do mraziarenských prevádzok je potrebné žiadať špeciálne upravenú POLAR (do -45°C)
Voľba druhu fólie:
výška dverového otvoru podmieňuje výber druhu lamely z hľadiska jej hrúbky a šírky (viď tabuľka)
situovanie dverí ovplyvňuje správnu voľbu prekrytia lamiel
  • interiér - čiastočné prekrytie lamiel - STANDARD, REDUKOVANÉ
  • exteriér - úplné prekrytie lamiel - BIPLAN

výška dverného
otvoru
šírka pásu
v mm
hrúbka pásu
v mm
   typ fólie   dĺžka fólie
v rolke v m
do 2,5 m2002200x250
2,5 - 3,5 m3003300x350
nad 3,5 m4004400x450